3.10.3 Socialt ansvar

Du ska tillämpa alla regler i avsnitt 16.4 i din egen verksamhet. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen