4.4.6 Hårt trafikerade vägar (gäller inte växthus)

Du får inte sälja grödor som odlas inom 25 meter från kanten av en hårt trafikerad väg som KRAV-certifierade livsmedel. Vägar räknas som hårt trafikerade i detta sammanhang om de i genomsnitt trafikeras av mer än 3 000 fordon per dygn räknat på årsbasis. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen