15.2.8 Redovisning av inköp

Du ska utforma din ekonomiska redovisning eller sammanställa leverantörsstatistik så att de godkända livsmedlen kan särskiljas från alla andra inköp. Inköp redovisas i kronor.

Du får också lägga upp ett eget system för att redovisa inköpen. Innan du får tillämpa det ska ditt certifieringsorgan bedöma trovärdigheten och godkänna ditt system.

(K) Regeln är KRAVs egen