19.1.1 Vilka som kan kedjecertifieras

Om du har en grupp av verksamhetsplatser med gemensam styrning för att kontrollera att reglerna följs, samt gemensam ekonomisk redovisning, så får du använda kedjecertifiering i stället för enskild certifiering av varje verksamhetsplats.

Certifiering av kedjor är tillåtet för regelområdet Restauranger och storhushåll (kapitel 15).

(K) Regeln är KRAVs egen