11.2.1 KRAV-certifierade råvaror

Du ska använda KRAV-certifierade råvaror. Om detta inte är möjligt får du använda de icke KRAV-certifierade foderråvaror som finns med i bilaga 1. (EU)

Fram till utgången av 2026 får grisar som väger upp till 35 kilo och unga fjäderfän årligen ges högst 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung, av sådana råvaror där Jordbruksverket bekräftat att det finns brist. (EU)

Jordbruksverket beslutar för varje kalenderår vilka konventionella proteinfoderråvaror som är tillåtna att använda.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen