11.4.4 Tillåtetbedömning av vissa fodermedel som inte kan KRAV-certifieras

Vissa foder eller fodertillsatser som inte får KRAV-certifieras kan genomgå tillåtetbedömning och får därefter marknadsföras som tillåtna för KRAV-certifierad produktion. Ett certifieringsorgan, som är ackrediterat för att certifiera enligt reglerna i kapitel 5 (Djurhållning) eller kapitel 11 (Fodertillverkning), ska göra tillåtetbedömningen av det aktuella receptet och säkerställa att samtliga ingredienser är tillåtna enligt kapitel 5 och 11. För mineralfoder gäller att alla ingredienser som är av jordbruksursprung (till exempel majs, vete och lusern) ska vara KRAV-certifierade eller EU-ekologiska. (K)

Du får efter tillåtetbedömning av produkten ange i produktinformationen, men inte på förpackningen, att produkten är tillåten i KRAV-certifierad produktion. Tillåtetbedömda produkter får inte KRAV-märkas. Du betalar ingen licensavgift till KRAV och du behöver inte redovisa försäljningsvärden för de tillåtetbedömda produkterna. En tillåtetbedömning gäller i tre år och ska sedan förnyas. (K)

På KRAVs webbplats publiceras en lista över tillåtetbedömda foder, se www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen