16.2.1 Certifieringssystem som grund för KRAV-märkning

KRAV kan erkänna ett certifieringssystem som grund för KRAV-märkning för delar av KRAVs regler eller KRAVs regler i sin helhet. (K)

KRAV publicerar vilka certifieringssystem som är erkända och vilka delar av KRAVs regler som erkännandena gäller på www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen