3.11.3 Rapportera till KRAV

Du som gjort klimatrådgivning och beräknat din klimatpåverkan och ska rapportera resultatet av dina klimatberäkningar till KRAV, kommer att få meddelande från KRAV senast tolv månader innan du ska rapportera. Då framgår också hur du ska göra och när det senast ska vara klart. (K)

KRAV försöker hitta enkla sätt för att rapportera. En möjlighet kan vara att efter medgivande ta in rapporteringen utan att varje enskild behöver rapportera.

KRAV har rätt att föra uppgifterna vidare endast under förutsättning att de inte går att identifiera på individnivå, se regel 2.9 Sekretess.

(K) Regeln är KRAVs egen