3.4.6 Bekämpning i lokaler utan KRAV-certifierade produkter

Du får utföra desinfektion eller bekämpning med andra medel än de som anges i 3.4.3 och 3.4.4 om det sker i lokaler där inga KRAV-certifierade produkter hanteras eller lagras för tillfället. Du ska då vidta åtgärder för att säkerställa att inga rester av de använda medlen kan komma i kontakt med KRAV-certifierad produktion. Du ska föra journal över utförda desinfektioner och bekämpningar. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen