4.12.2 Konstljus

Du får odla svamp i mörker och du får använda konstljus som enda ljuskälla när du arbetar med odlingen. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen