19.5.3 Löpande extern kontroll av verksamhetsplatserna

Certifieringsorganet ska upprätta en kontrollplan för varje certifierad kedja. Kontrollplanen ska utformas så att alla verksamhetsplatser genomgår minst en fullständig extern kontroll per sexårsperiod. Antalet verksamhetsplatser som kontrolleras varje år ska vara jämnt fördelade över sexårsperioden, liksom fördelningen av kontrollerna inom och mellan eventuella undergrupper.

(K) Regeln är KRAVs egen