4.5.4 Odling på mulljordar

Du får inte dika ut torvmarker för att etablera nyodling på mulljord. Du får dock bruka befintlig odlingsmark på en mulljord. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen