2.1.9 KRAVs regler följer EU-förordning (EG) nr 834/2007

KRAVs regler är skrivna för att även uppfylla kraven i EU-förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion. Om reglerna i EU:s förordning är strängare än KRAVs regler så har förordningen företräde. (EU)

Följande av KRAVs regelområden saknar motsvarighet i förordningen: Tillval: Hygienregler vid odling och hantering av frukt och grönt (avsnitt 4.13), Restauranger och storhushåll (kapitel 15), Fiske (kapitel 17). (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen