5.1.9.2 Samarbete om foder och gödsel mellan KRAV-certifierade gårdar

Du får samarbeta med en eller flera andra KRAV-certifierade gårdar om foder och gödsel så att era gårdar tillsammans uppnår minst den självförsörjnings- grad av foder som krävs för de djurslag ni har. Du ska då upprätta ett samarbetsavtal med dem du samverkar med. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen