12.1.6 Analys av tungmetaller och näringsinnehåll

Om du ska KRAV-certifiera en jordblandning, jordförbättrings- och gödselmedel ska du analysera hur mycket den färdiga produkten eller de ingående råvarorna innehåller av tungmetallerna bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink och silver. Du ska också analysera mängden relevanta makro- och mikronäringsämnen i de produkter som du marknadsför.

Analys ska göras:

  • inför certifiering av ny produkt
  • vid ny leverantör av en råvara
  • regelbundet när innehållet av en produkt ligger nära gränsvärdet för någon eller flera tungmetaller (hur ofta avgörs i samråd med ditt certifieringsorgan)
  • när ditt certifieringsorgan anser att det behövs.

Vid provtagning ska du ta representativa prover av produktionshjälpmedlet eller av respektive råvara som ingår i produktionshjälpmedlet. Vid analys ska du anlita ackrediterade laboratorier som använder godkända analysmetoder.

(K) Regeln är KRAVs egen