5.5.2.2 Inköp av andra fjäderfän än värphöns

Du får köpa in andra fjäderfän än värphöns om de är högst 3 dygn gamla och om du inte har möjlighet att kläcka fram dem i egen regi (EU). Du ska i första hand välja KRAV-certifierade djur (K).

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen