8.2.1 Otillåtna gödsel- och växtskyddsmedel

Du får inte skörda vildväxande produktion från ett område som varit behandlat med otillåtna gödsel- och jordförbättringsmedel eller växtskyddsmedel under de senaste tre åren före skörd (EU). Skogsplantor som behandlats med kemiska bekämpningsmedel får heller inte ha planterats under de senaste tre åren. (K)

Otillåtna medel är de som inte är tillåtna enligt KRAVs regler för växtodling, se avsnitt 4.8 för gödselmedel och avsnitt 4.9 för växtskyddsmedel.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen