2.5.12 Avstängningsgrundande avvikelser

Vid mycket allvarliga avvikelser kan ditt certifieringsorgan besluta att du stängs av under 1–3 år. Under avstängningstiden får du inte vara KRAV-ansluten. Du kan bli avstängd på grund av att produktionen allvarligt strider mot ”IFOAMs principer om ekologisk produktion” (se kapitel 1) i något av följande avseenden (K):

  • Du har gjort allvarliga avsteg från djuromsorgsregler.
  • Du upprepar en större avvikelse för tredje gången inom fem år.

Du kan också bli avstängd om du medvetet har (K):

  • använt otillåtna kemiska produkter i växtodling
  • använt genetiskt modifierade organismer (GMO) eller GMO-produkter
  • använt otillåtna tillsatser i KRAV-certifierade livsmedel
  • påstått att en råvara eller produkt är KRAV-certifierad fast den inte är det.

Om innehavaren av KRAV-certifieringen är en juridisk person kan en ledande företrädares agerande tillräknas den juridiska personen. (K)

Efter avstängningstiden får du ansöka om anslutning på samma villkor som vid nyanslutning. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen