2.5.15 Varaktigt tillbakadraget certifikat

Certifikatet för din produktion får dras tillbaka varaktigt, helt eller delvis. Om ditt certifieringsorgan varaktigt har dragit tillbaka certifikatet för mark eller djur krävs ny omställningstid enligt reglerna 4.1.1 och 5.1.2.2. (EU)

Det framgår av certifieringsorganets beslut hur omfattande tillbakadragandet är. Tillbakadragandet kan till exempel handla om vissa skiften eller vissa produkter.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen