2.3.1 Informera personalen

Du ska informera alla berörda inom verksamheten om vad KRAV-certifieringen innebär. Du ansvarar för att all personal som hanterar KRAV-certifierade produkter känner till de krav som ställs på verksamheten tillräckligt väl för att kunna följa reglerna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen