5.1.9.9 Inga genetiskt modifierade organismer i foder

Du får inte använda genetiskt modifierade organismer som foder eller vid framställning av foder, fodertillsatser eller foderkonserveringsmedel. (EU)

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen