3.10.7 Förpackningar

Du ska följa reglerna för förpackningar i avsnitt 3.5. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen