10.5.3 Djur som inte får övernatta

Ändrad

Följande djur får inte övernatta (K):

  • Ensamma djur, det vill säga djur som levereras ensamma från gården, se undantag i regel 10.5.6.
  • Grisar, se undantag i regel 10.5.6.
  • Högmjölkande idisslare.
  • Ej avvanda djur i mjölkperioden.
  • Moderdjur eller avkomma som avskilts för mindre än två dygn sedan
  • Djur som inte är vana vid stallning och/eller hantering.

Ovanstående intygas av djurägaren. (K)

Intygandet kan till exempel ske på transportsedeln eller genom ifylld checklista som finns på www.krav.se

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen