15.3.1 Kontaktpersonens uppgifter

Restaurangens kontaktperson för certifiering ska se till så att det finns rutiner som säkerställer att alla relevanta delar i KRAVs regler efterlevs. Om du har kedjecertifiering får kontaktpersonen vara ansvarig för flera enheter. Kontaktpersonen ska ha genomgått utbildning om KRAV och ekologisk produktion (se regel 15.3.2).

I regel 2.3.2 står mer om vad som gäller för kontaktpersoner.

(K) Regeln är KRAVs egen