2.12.3 Skadestånd

Om du agerar så att KRAV i betydande omfattning måste ingripa för att skydda sina varumärken kan du bli ersättningsskyldig för de merkostnader som detta orsakar. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen