4.7.3 Underlag för beräkning av fosforbalans (gäller inte växthus)

Du ska basera beräkningen på faktiska värden från det aktuella året. Vid kraftiga avvikelser från det normala ska du justera skörden till nivån för ett genomsnittligt år. (K)

Om du inte brukar hela gården enligt KRAVs regler ska du bara räkna på den KRAV-certifierade delen. (K)

Via www.greppa.nu hittar du rådgivning och verktyg för att själv göra en fosforbalansberäkning.

(K) Regeln är KRAVs egen