4.6.2 Baljväxter, gröngödsling och växtmångfald i fleråriga grödor

Ny

Du som odlar andra fleråriga grödor än foderväxter, till exempel bärbuskar och fruktträd, ska (EU):

  • odla baljväxter
  • odla kortsiktiga gröngödslingsgrödor
  • ha en mångfald av växter.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen