17.5.1 Dieselmotorer

Dieselmotorer ska drivas med diesel som innehåller maximalt 0,05 procent svavel (MK 1).

Om du har tekniska eller andra godtagbara praktiska skäl för att inte använda sådan diesel, ska du dokumentera dessa samt upprätta och genomföra en plan för att gå över till diesel med föreskriven svavelhalt.

(K) Regeln är KRAVs egen