3.6.3 Farligt avfall

Du ska se till att din verksamhet ger upphov till så lite farligt avfall som möjligt. (SL)

Du ska förvara och hantera farligt avfall på ett sådant sätt så att varken mark, luft eller vatten riskerar att förorenas. Du får inte blanda olika typer av farligt avfall med varandra. Du får heller inte blanda farligt avfall med andra typer av avfall eller med andra ämnen eller material. (SL)

Du får bara låta företag med särskilt tillstånd transportera bort farligt avfall. Om ditt företag saknar sådant tillstånd kan du ändå transportera bort mindre mängder farligt avfall från din egen verksamhet efter att du anmält detta till Länsstyrelsen. (SL)

Avfall betraktas som farligt om det exempelvis är explosivt, brandfarligt, oxiderande, giftigt eller hälsoskadligt. Exempel på farligt avfall är oljeavfall, impregnerat virke, el- och elektronikskrot, batterier, lösningsmedel, jordbrukskemikalier samt färg och lack.

För mer information, se avfallsförordningen (SFS 2011:927) och LRFs Miljö- husesyn (under ”Allmänna gårdskrav: Farligt avfall”).

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning