5.1.9.10 Tillåtna animaliska fodermedel

Du får ge vissa animaliska foderråvaror av hög kvalitet till grisar och fjäderfän. Vassle, skummjölk och andra restprodukter från KRAV-certifierad mjölk­pro­duktion får även ges till idisslare. Vilka produkter du får använda framgår av bilaga 1. (EU)

Fiskmjöl ska komma från hållbart fiske, alltså fiske som följer ICES råd eller motsvarande. (K)

KRAV rekommenderar att musselmjöl används.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen