10.11.5 Dokumentation av allvarliga anmärkningar

Ny

Slakteriet ska dokumentera DoA (ankomstdöda fåglar), vingskador och annat som slakteriet bedömer relevant för att kunna identifiera och vidta åtgärder enligt regel 10.2.6 och 10.2.7. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen