4.1.11 Retroaktivt godkännande för en del av omställningstiden

Om din ansökan om retroaktiv omställning bara kan godkännas för ett år tillbaka så får grödan som odlas under innevarande år användas och säljas som omställningsfoder. Omställningsfodret kan skördas tidigast 12 månader efter början av den retroaktivt godkända omställningstiden. En förutsättning är att du skördar årets gröda efter det datum då certifieringsorganet, eller i förekommande fall Jordbruksverket, har beslutat att retroaktivt godkänna omställningstiden. (EU)

Retroaktiv omställning för ett år tillbaka kan endast godkännas med ersättning för ekologisk produktion, bete eller slåtterängar som grund. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen