10.5.4 Grundkrav för djur som övernattar på slakteri

Ny

Följande ska uppfyllas för att djur ska få övernatta (SL/K):

  • Djuren ska ha fri tillgång till vatten i utrustning som är anpassad för djurslaget och djuret.
  • Liggytan ska vara torr, hel och ströad.
  • Utrymmeskraven enligt svensk lagstiftning ska uppfyllas.
  • Djuren ska utfodras med grovfoder på ett hygieniskt sätt i sådan mängd att de har foder för sysselsättning större del av sin vakna tid.
  • Djuren ska ha regelbunden tillsyn. Tillsynen ska minst ske morgon och kväll.

Exempel på hygieniskt sätt kan vara utfodring via höhäck eller foderbord.

Tillsyn bör ske efter att den sista leveransen av djur har kommit till slakteriet.

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning