10.7.2 Sammanhållning av djurgrupper vid bedövning

Slakteriet ska hålla samman etablerade grupper av får, grisar och lamm så långt det är möjligt när de ska bedövas. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen