6.1.2 Ansökan

Du kan inte börja din omställning efter den 1 maj innevarande år (K).

(K) Regeln är KRAVs egen