10.2.2 Kompetenskrav för personal

Samtlig personal som deltar vid fixering och avlivning ska ha kompetensbevis utfärdat av Jordbruksverket för djurslaget i fråga. (SL)

Djurskyddsansvarig ska se till att personalen behärskar och använder de metoder som beskrivs i standardrutinerna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning