11.2.1 KRAV-certifierade råvaror

Ändrad

Du ska använda KRAV-certifierade råvaror. Om detta inte är möjligt får du använda de icke KRAV-certifierade foderråvaror av animaliskt ursprung som finns med i bilaga 1. (EU)

Fram till utgången av 2026 får grisar som väger upp till 35 kilo och unga fjäderfän årligen ges högst 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung, av sådana råvaror där Jordbruksverket bekräftat att det finns brist. En ny förordning är i juni 2022 under antagande på grund av kriget i Ukraina. När den beslutats får dessa konventionella proteinfoderråvaror ges till samtliga ekologiska grisar och fjäderfän oavsett ålder. Det är också tillåtet enligt KRAVs regler på det sätt som anges i förordningen. (EU)

Jordbruksverket beslutar för varje kalenderår vilka konventionella proteinfoderråvaror som är tillåtna att använda.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen