2.4.3 Tillträde

Ditt certifieringsorgan har rätt att inspektera och få dokumentation om all verksamhet som du bedriver, om certifieringsorganet anser att det behövs för att kunna certifiera den anmälda produktionen. (EU)

Du ska (EU):

  • lämna all information om verksamheten som certifieringsorganet begär, till exempel bokföring, certifikat och olika handlingar
  • låta certifieringsorganet få tillträde till marker, växthus, stallar, lager tillverknings- och produktionslokaler, försäljningsställen, tillagningskök, serveringskök och andra platser som ingår i verksamheten.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen