9.3.3 Tillåtna lösningsmedel

Du får enbart använda vatten, etanol, koldioxid eller fetter som lösningsmedel. (I)