18.5.3 Informera och utbilda om Mitt KRAV

Ni ska ha rutiner för att utbilda nya revisorer i ”Mitt KRAV” och för att sprida information om användning av och ändringar i ”Mitt KRAV”, så att ni säkerställer att alla arbetar enligt KRAVs anvisningar. KRAV tillhandahåller webbutbildning för detta.