5.4.2.2 Inköp av enstaka konventionella djur

Ändrad

Du får bara köpa in enstaka konventionella djur i avelssyfte. För rekrytering får du dessutom köpa in maximalt 20 procent konventionella gyltor per år, räknat på det antal suggor och dräktiga gyltor du har efter rekryteringen. Om det finns färre än 5 moderdjur i besättningen får du köpa in högst ett konventionellt djur per år. (EU)

Se även reglerna 5.1.5.3 –5.1.5.5.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen