3.6.5 Material för reparationsändamål

Du ska hålla material för reparationsändamål prydligt samlat. Du ska också hålla efter uppställningsplatsen så att materialet inte blir övervuxet. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen