3.2.3 Undvika föroreningar

Du ska ha rutiner som säkerställer att KRAV-certifierade produkter och produktionshjälpmedel inte förorenas av oönskade ämnen. Du ska bedöma vilka risker det finns för att dina KRAV-certifierade produkter kontamineras med bekämpningsmedel eller andra oönskade ämnen och göra lämpliga åtgärder för att hindra det. Du ska se över och anpassa dina rutiner regelbundet. (EU)

Om du ska lagra KRAV-certifierade produkter i förpackningar eller emballage som tidigare innehållit produkter som inte är KRAV-certifierade, ska du rengöra dessa noggrant innan. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen