5.1.9.5 Vatten

Du ska se till att djuren alltid har tillgång till vatten av god kvalitet. (SL/K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning