5.2.5.3 Fri tillgång till grovfoder

Du ska ge dina djur fri tillgång till grovfoder av god kvalitet. Bete, hö eller ensilage ska ingå i djurens foderstat (EU). Du får tillfälligt utfodra med enbart halm, till exempel vid sinläggning av kor. (K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen