15.2.4 Minsta andel godkända livsmedel

Du ska uppfylla minimikraven för en av följande tre nivåer:

Nivå 1: Minst 25 procent av totala inköpsvärdet består av godkända livsmedel.

Nivå 2: Minst 50 procent av totala inköpsvärdet består av godkända livsmedel.

Nivå 3: Minst 90 procent av totala inköpsvärdet består av godkända livsmedel.

Vid kontroll ska du för certifieringsorganet redovisa andelen godkända livsmedel, som en procentandel av alla inköp av livsmedel som du gjort under det senaste året.

Du kan också välja att certifiera din verksamhet på nivå 1 enligt regel 15.2.10 KRAV-certifiering för minst 15 produkter.

(K) Regeln är KRAVs egen