15.2.5 Minsta andel KRAV-certifierade livsmedel

Om du är certifierad för minst 25, 50 eller 90 procent godkända livsmedel, ska minst 50 procent av inköpsvärdet hos dessa godkända livsmedel vara KRAV-certifierade livsmedel. Du ska kunna visa detta genom inköpsstatistik.

Om inköpsvärdet av dina godkända livsmedel exempelvis uppgår till 40 procent av dina inköp av livsmedel, och du är certifierad för minst 25 procent, räcker det alltså att minst 12,5 procent av dina inköp av livsmedel är KRAV-certifierade.

(K) Regeln är KRAVs egen