20.3.5 Märkning av KRAV-certifierade ingredienser på icke KRAV-märkt produkt

För att du ska få ange att en KRAV-certifierad ingrediens ingår i en produkt, ska följande alltid vara uppfyllt (K):

  • Samma slags ingrediens som inte är KRAV-certifierad får inte ingå i produkten.
  • EU-förordningens regler om tillsatser, aromer och processhjälpmedel ska vara uppfyllda.
  • Råvaror, tillsatser, aromer, bärare, lösningsmedel och processhjälpmedel får inte innehålla eller vara framställda av eller med GMO.

Du som är KRAV-certifierad får på färdigförpackade produkter märka upp KRAV-certifierade ingredienser på följande sätt:

  • produkter som innehåller minst 95 procent ekologiska råvaror av jordbruksursprung får kallas ekologisk och information om innehåll av KRAV-certifierad ingrediens får finnas på förpackningen och i marknadsföring av produkten (K)
  • produkter som innehåller mindre än 95 procent ekologiska råvaror får inte kallas ekologisk och innehållet av KRAV-certifierade ingredienser får endast anges i ingrediensförteckningen, inte i övrigt på förpackningen. (EU)

Vid angivande av KRAV-certifierad ingrediens ska det tydligt framgå i ingrediensförteckningen vilka ingredienser som är KRAV-certifierade och hur stor viktprocent de utgör. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen