4.1.10 Retroaktivt godkännande av omställningstid

Du kan få tillgodoräkna dig omställningstiden retroaktivt under något av följande förhållanden (EU):

  • Mark som omfattas av åtaganden där du fått ersättning enligt 6 § i SJVFS 2015:29.
  • Mark som inte haft ersättning enligt 6 § i SJVFS 2015:29 kan godkännas i efterhand om du kan bevisa att otillåtna medel inte använts på marken under minst tre sammanhängande år före din anmälan. Då fattar Jordbruksverket beslut i varje enskilt fall.

Om du vill ha ett retroaktivt godkännande av omställningstiden ska du ansöka till ditt certifieringsorgan i god tid före odlingssäsongen. Du får inte skörda en KRAV-certifierad gröda från mark med retroaktivt godkänd omställning innan certifieringsorganet, eller i förekommande fall Jordbruksverket, har beslutat att retroaktivt godkänna omställningstiden. (EU)

Mer information om vad din ansökan ska innehålla finns på www.jordbruksverket.se. Där kan du också läsa om vilka miljöersättningar som kan ligga till grund för retroaktivt godkännande av omställningstiden.

Observera att från 1 januari 2022 kommer det att krävas bland annat ett fysiskt kontrollbesök för att ansöka om ett retroaktivt godkännande av omställningstid enligt andra punkten ovan.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen