12.0.4. Importerade och införda produktionshjälpmedel

Om du importerar eller för in produkter och råvaror som ska säljas som KRAV-certifierade produktionshjälpmedel ska du kunna visa att hela produktionen följer alla regler i kapitel 12 samt dessutom:

  • Regel 3.3.6 om förbud mot nanomaterial
  • Avsnitt 3.5 om förpackningar
(K) Regeln är KRAVs egen